Vi har god erfaring med håndtering av COC.

Vi kan tilby bistand i implementering av elektronisk COC behandlig.